Søknad om kjøreseddelPRISER:

Kjentmannsprøve: Kr. 800,-
(Studenter - Kr.700,-)
Dette er et selvstudie!

NB: Må avlegges og være bestått før kursstart.

Sjåførkurs: Kr.6200,-
(Studenter kr. 4900,-)

Inkluderer kursmateriell.

Språkprøve: Kr. 590,-

Oppdateringskurs:
Kr. 590,-

TROMSØ TAXI AS - VÅRE SJÅFØRKURS
INFO GRUNNKURS:

Kurset gir grunnleggende kompetanse for utøvelse av drosjesjåfør-yrket. Tema som omhandles i kurset er HMS m/aktuelle lover og regler, lokalkunnskap, førstehjelp, forebygging av vold/trusler, salg & Service, trafikal adferd og taksameterbruk.

KRAV TIL NYE SJÅFØRER
  • Du må ha tilfredsstillende vandel godkjent av politiet og inneha kjøreseddel.
  • Du må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.
  • Du må ha innehatt førerkort klasse B i min. 2 år og utvise god kjøredyktighet og trafikal forståelse.
  • Du må ha egnethet og skikkethet for yrket jf. selskapets etikk og kultur.
  • Du må bestå kjentmannsprøve for Tromsø. (modul 1)
  • Du må bestå taksameterprøve.
  • Du må fullføre alle moduler i taxi grunnkurs.
  • Det er ønskelig med relevant erfaring, utdanning eller kompetanse.
SØKE OM KURSPLASS [Modul 1 & Modul 2]

Neste kurs starter i september

Ta kontakt på taxi@tromso-taxi.no

1: Ta kontakt med Tromsø Taxi via taxi@tromso-taxi.no.  Fullt navn og dokumentasjon på at du innfrir «Krav til nye sjåfører». Søk om time for avleggelse av Kjentmannsprøve.

2: Aktuelle søkere må kontakte oss for avtale om Kjentmannsprøve, med evt. språktest. (Se til høyre)

3: Aktuelle kursdeltakere vil få bekreftelse pr. mail på eksamenstid innen 1 uke etter innsendt søknad.

4: Kursavgift: 6200,- kroner betales til Tromsø Taxi før eksamen/kursstart med kort eller kontant ved personlig fremmøte på taxisentralen.

5: Tromsø Taxis uniformsreglement stiller krav til at alle sjåfører kjøper uniform i henhold til fastsatt avtale.

INFO OPPDATERINGSKURS [Modul 3]

Etter en periode på 3 år etter bestått grunnkurs/jobbperiode er det på tide å få fornyet "Taxibeviset".

På våre oppdateringskurs vil du få fornyet kunnskapen din, blant annet innen førstehjelp, nye oppdateringer på taxameter, nye regelverk/lover osv.

Dette er obligatorisk for alle sjåfører hos Tromsø Taxi AS, så er ditt "taxi bevis" på vei å gå ut, meld deg på oppdateringskurs.

Samtidig minner vi på at våre sjåfører må huske på å oppdatere kjøreseddelen (Blålappen) hos politiet. Denne har varighet på max 10 år og man må ha legetime for å få helseattest, samt man må fremlegge gyldig førerkort samt ID kort fra Taxisentralen. Du finner linken for søknad om kjøreseddel til venstre her.

Velkommen til en hektisk opplæringsperiode hos Tromsø Taxi AS - og velkommen som taxisjåfør hos oss.


TID OG STED

Varighet: Over 2 uker
(3+2 dager)

Tidspunkt:                         Uke 1 tir-ons-tor            Uke 2 ons-tor

Sted: Heilovegen 22, 9015
Håpet
(Se kart)

Følg med på denne siden for kursdatoer.Oppdateringskurs
[Modul 3]

* Sept/oktober 2017


KJENTMANNSPRØVE
[Modul1]

Kontakt Tromsø taxi på
e-post her
for avtale om
eksamen kjentmannsprøve.

Det vil kunne avtales kjentmannsprøve i tidsrommet onsdag og torsdag Kl 10:00-14:00, hver uke.

NB: Viktig med avtale, da det vil bli satt opp sensor til eksamen. Når vi har nok kandidater med bestått kjentmannsprøve, vil vi kjøre igang selve kurset. Ingen Drop in!!NESTE KURS:

Grunnkurs
[Modul 2]


Sjåførkurs - Sep 2017

 Tromsø Taxi AS • Tlf. 77 60 30 10 • Copyright © Tromsø Taxi AS