Våre Sjåførkurs

INFO GRUNNKURS:

Kurset gir grunnleggende kompetanse for utøvelse av drosjesjåfør-yrket. Tema som omhandles i kurset er HMS m/aktuelle lover og regler, lokalkunnskap, førstehjelp, forebygging av vold/trusler, salg & Service, trafikal adferd og taksameterbruk.

KRAV TIL NYE SJÅFØRER

  • Du må ha tilfredsstillende vandel godkjent av politiet og inneha kjøreseddel.
  • Du må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.
  • Du må ha innehatt førerkort klasse B i min. 2 år og utvise god kjøredyktighet og trafikal forståelse.
  • Du må ha egnethet og skikkethet for yrket jf. selskapets etikk og kultur.
  • Du må bestå kjentmannsprøve for Tromsø.
  • Du må bestå taksameterprøve.
  • Du må fullføre alle moduler i taxi grunnkurs.
  • Det er ønskelig med relevant erfaring, utdanning eller kompetanse.

Søk om kursplass

1: Ta kontakt med Tromsø Taxi via taxi@tromso-taxi.no. Fullt navn og dokumentasjon på at du innfrir «Krav til nye sjåfører». Søk om time for avleggelse av Kjentmannsprøve.

2: Aktuelle søkere må kontakte oss for avtale om Kjentmannsprøve, med evt. språktest. Dette kan gjøres etter selve sjåførkurset.

3: Aktuelle kursdeltakere vil få bekreftelse pr. mail på eksamenstid innen 1 uke etter innsendt søknad.

4: Kursavgift: 6200,- kroner betales til Tromsø Taxi før eksamen/kursstart med kort eller kontant ved personlig fremmøte på taxisentralen.

5: Tromsø Taxis uniformsreglement stiller krav til at alle sjåfører kjøper uniform i henhold til fastsatt avtale.

Neste kurs:

 

Oppdateringskurs er satt til 6. februar-2018 fra kl. 1700-2130. Sted: Heilovegen 22. Registrering og betaling fra kl. 1630. Få plasser igjen, så her er er det første mann til mølla, som gjelder!

 

Sjåførkurs er satt til 13-14-15 og 20-21-22- Februar. Fra kl. 1700-2100, alle dager. Sted: Heilovegen 22. Betaling av kurs må gjøres innen 5. februar. Kurset er nå fullbooket, men ta kontakt om du ønsker stå på venteliste. (Kandidater som blir tatt ut til kurs, får skriftlig tilbakemeldig fra Tromsø Taxi AS).

 

KJENTMANNSPRØVE

Kontakt Tromsø taxi på e-post for avtale om eksamen kjentmannsprøve. Det vil kunne avtales kjentmannsprøve i tidsrommet onsdag og torsdag Kl 10:00-14:00, hver uke.

NB: Viktig med avtale, da det vil bli satt opp sensor til eksamen. Når vi har nok kandidater med bestått kjentmannsprøve, vil vi kjøre igang selve kurset. Ingen Drop in!!

Kjentmannsprøven kan tas i etterkant av selve sjåførkurset.

INFO OPPDATERINGSKURS 

Etter en periode på 3 år etter bestått grunnkurs/jobbperiode er det på tide å få fornyet «Taxibeviset». På våre oppdateringskurs vil du få fornyet kunnskapen din, blant annet innen førstehjelp, nye oppdateringer på taxameter, nye regelverk/lover osv.Dette er obligatorisk for alle sjåfører hos Tromsø Taxi AS, så er ditt «taxi bevis» på vei å gå ut, meld deg på oppdateringskurs. For å få utvidet Taxibeviset må kursavgift på kr. 590; betales, samt at neste oppdateringskurs må gjennomføres og betales i sin helhet.

Samtidig minner vi på at våre sjåfører må huske på å oppdatere kjøreseddelen (Blålappen) hos politiet. Denne har varighet på max 10 år og man må ha legetime for å få helseattest, samt man må fremlegge gyldig førerkort samt ID kort fra Taxisentralen. Du finner linken for søknad om kjøreseddel til venstre her.

Priser:

Kjentmannsprøve: Kr. 800,-

(Studenter Kr.700,-)

Dette er et selvstudie!

Kartbok Kr. 250; for kjentmannsprøven kan fås kjøpt her hos oss i Heiloveien 22. 

Sjåførkurs: Kr.6200,-

(Studenter: Kr.4900,-)

Inkluderer kursmateriell.

Språkprøve: Kr. 590,-

Oppdateringskurs: Kr. 590,-

Søknad om kjøreseddel

Tromsø Taxi AS

Heilovegen 22

Postboks 2070

9266 Tromsø

Org.nr: 983 707 874 MVA

Administrasjon

Åpningstider: 0900-1500 (Hverdager)

E-post: taxi@tromso-taxi.no

Telefon: 77 60 30 10

Faks: 77 60 30 39