Brukervilkår for Tromsø Taxi

Brukervilkår for Tromso-taxi.no

Hensikten med disse vilkårene er å beskrive tjenestene du kan kjøpe hos Tromsø Taxi og gjøre rede for det ansvar vi tar ovenfor deg som kunde, og hva som forventes av deg som kunde. Vilkårene vil også vise avgrensning av ansvar taxiselskapet har knyttet til våre tjenester.

Personvern

Vi beskytter ditt personvern når du bruker våre tjenester. Ved å bruke tjenestene godtar du at vi kan bruke slike opplysninger i samsvar med gjeldende personvernregler.

Bestilling av reise

Tromso-taxi.no har en bestillingsfunksjon hvor du enkelt kan bestille taxi.

På tromso-taxi.no kan du bestille henting her og nå, eller legge inn en forhåndsbestilling.

Tromso-taxi.no finner ut hvor du er ved hjelp av stedstjenester i din telefon eller datamaskin. Av og til kan det ta litt tid før posisjonen din finnes i kartet. Informasjon om GPS-nøyaktighet finner du i din telefons eller datamaskins detaljer. Det anbefales derfor at du sjekker at henteadressen er korrekt før bestillingen gjennomføres.

Din bestilling sendes til taxier som er i nærheten av hentestedet, og du vil normalt bli tildelt en bil med det samme. Unntak fra dette er ved forhåndsbestillinger hvor turen ikke tildeles før hentetiden nærmer seg.

Tilleggstjenester

Ønsker du spesialtjenester som barnesete, allergibil, plass til rullestol eller andre tillegg slik som nevnt under punktet «makspris», kan dette ikke bestilles på nett. Ring oss for å bestille dette.

Hvis bil er forsinket

Ring oss på 03011 dersom bestilt taxi ikke kommer i henhold til avtale. Vi forsøker alltid å kontakte kunder som ikke mottar bil som avtalt.

Eksterne forhold som påvirker vårt tilbud kan føre til at det oppstår forsinkelser. Trafikale forhold som for eksempel vær og føre, stengte veier etc. kan i noen tilfeller gå ut over vår kapasitet. Det gis ikke kompensasjon for forsinkelser forårsaket av slike eksterne forhold.

Taxi til andre transportmidler med avgangstid

Tromsø Taxi ASs retningslinjer er i tråd med Avinors retningslinjer om å sjekke inn minimum en time før flyavgang. Det vil si at du må bestille taxi med tidspunkt som gjør at du befinner deg på flyplassen minimum en time før flyavgang, har du ikke gjort dette er ikke Tromsø Taxi AS erstatningspliktig om du skulle være uheldig å miste flyet. Disse retningslinjene gjelder også bestillinger til hurtigbåt, buss og andre transportmidler med avgangstid.

Hvis du ikke møter opp til bestilt bil

Når du har bestilt taxi får du en SMS med et referansenummer. Når en sjåfør har akseptert turen og er på vei til deg, vil du motta en ny SMS om hvilken bil som er på vei. Denne SMS-en koster kr. 1,- som belastes ditt mobilabonnement. NB: Dersom du ikke ønsker å motta SMS kan du kontakte oss og oppgi dette.

Hvis du bestiller bil og ikke møter opp som avtalt, kan drosjeeier kreve et bomturgebyr for tapt tid og kjøring til hentestedet. Det er ditt ansvar å møte opp slik at sjåfør lett kan finne deg. Vet du at stedet er vanskelig å finne kan du skrive dette i kommentarfeltet ved bestilling på tromso-taxi.no Eksempel: «Veien er stengt med bom fra 08-11. Jeg står ved siden av bommen.»

Når du bestiller på tromso-taxi.no vil sjåføren se telefonnummeret ditt på bestillingen, og du vil ofte bli oppringt av sjåføren som vil forsikre deg om at han er på vei og at du står på avtalt sted.

Ditt referansenummer skal stemme med det sjåføren oppgir ved henting. Sjåfør skal identifisere seg slik at kunden kan sjekke om han eller hun har fått riktig bil. Hvis du ikke tar den drosjen du har fått tildelt, får du en «kunde ikke møtt»-anmerkning. Dette gjelder også selv om du tar en annen Tromsø Taxi bil. Får du tre slike anmerkninger risikerer du å bli utestengt fra tjenesten. Opplever du å ha blitt utestengt og ønsker å få tilgangen tilbake, kan du ta kontakt med oss og be om dette.

Avbestilling av tur

Avbestilling av en forhåndsbestilling må skje senest 30 minutter før avtalt hentetidspunkt. Hvis turen ikke blir avbestilt innen denne fristen må du betale minstepris. Direktebestilte biler kan ikke avbestilles, og kunden må betale gjeldende minstepris for oppmøtet.

Prisberegning

Taksameterpris

Prisen du betaler i bilen etter at turen er kjørt beregnes i taksameteret. Prisen er løpende, og er basert på avstanden du har blitt kjørt, og tiden turen har tatt, i tillegg til en startpris. Tilleggskostnader kan forekomme. Les mer om våre priser her.

Gjeldende priser finner du på våre nettsider, på klistremerker på bilene, samt i oppslag på taxiholdeplasser. Klistremerker og oppslag skal være godt synlige for kundene.

Makspris

Vi tilbyr også makspris på bestillinger på tromso.taxi.no. Maksprisen du blir tilbudt ved bestilling beregnes ut fra estimert tid og kilometer for reisen fra henteadresse (A) til leveringsadresse (B), basert på korteste rute fra Google Maps. Maksprisen er den høyeste prisen turen din maksimalt kan ende på, men viser taksameteret en lavere pris ved turens slutt, er det selvfølgelig den laveste prisen du skal betale.

Ved makspristurer kjører vi deg så direkte som trafikkmessig mulig fra hentested til leveringssted. Maksprisen forutsetter at du står klar når bilen kommer, at turen går direkte mellom oppgitt hente- og leveringsadresse uten opphold eller stopp på veien, og at turen ikke inkluderer andre tillegg, slik som for eksempel sykkel, pakkekjøring, nedfelling av seter, ferge eller lignende.

Skulle du likevel ønske å gjøre endringer eller stopp underveis, må du si fra til sjåføren. Andre priser vil da gjelde, og maksprisen kan annulleres av sjåfør. Sjåføren vil gi deg tilbud om en ny makspris basert på den nye ruten, eller du kan velge å la turen kjøres på taksameter.

Det er også fullt mulig å avtale pris med sjåfør. Dette blir da en muntlig avtale mellom deg og sjåfør. Beløpet skal slås inn på taksameteret med en gang prisen er avtalt og turen starter, og du skal få kvittering etter turens slutt.

Betaling

Bestilling på tromso-taxi.no gir deg disse betalingsmulighetene:

– Betal i taxien etter endt tur, enten kontant eller med kort

– Vipps

Kvittering

Sjåføren plikter å gi kvittering for alle utførte tjenester, og alle beløp skal registreres i taksameteret. Dette kan enten skje ved at sjåføren skriver ut en papirkvittering i bilen, eller at du mottar elektronisk kvittering.

Reklamasjon

Du kan når som helst henvende deg til oss  på e-post for å få svar på spørsmål eller for å klage på en dårlig kundeopplevelse. Vi har plikt til å besvare din klage innen tre uker.

Vi dekker ikke tap som er forårsaket av forhold som er utenfor vår kontroll, slik som for eksempel trafikale forhold eller værforhold (såkalt force majeure).

Refusjon

Hvis du bestiller en bil, men ikke møter opp, kan vi kreve et bomturgebyr. Dette fordi det koster noe å sende en bil til en henteadresse selv om du velger å ikke benytte den bestilte tjenesten. Er det en særskilt grunn til at kunden ikke benytter bestilt bil vil dette kunne vurderes av vår kvalitetsavdeling.

Pengene blir refundert i sin helhet hvis passasjeren avbestiller en forhåndsbestilt tur innen 30 minutter før hentetidspunktet. Senere avbestilling kan medføre trekk tilsvarende ovennevnte bomturgebyr.