LEDIG MEDLEMSAVTALE

SØKNADSFRIST 23. SEPTEMBER 2022

16-SETER MED RULLESTOLKAPASITET

Tromsø Taxi AS er Nord-Norges største transportselskap og Tromsøs største, og eldste, drosjeselskap. Vår viktigste oppgave er å kjøre våre kunder trygt, og samtidig yte den ekstra servicen våre kunder forventer. Alle piler peker nå oppover og vi merker stor etterspørsel av våre tjenester.

TT AS utlyser nå en ledig medlemsavtale (hovedløyve) til løyvehaver med krav om 16-seters minibuss + kapasitet til to stk. rullestoler og rullestolheis.

For oss er det særdeles viktig at våre medlemmer forstår viktigheten av det å være lojal ovenfor selskapets medlemsavtale og rammeavtaler. Det vil bli lagt vekt på ansiennitet, kvalitet på kjøretøy (alder på sprinter) og generell kapasitet i hverdagen/helg.

Søknad, CV og kopi av gyldig dokumentasjon på sjåførkurs, løyvedokument og YSK sendes til taxi@tromso-taxi.no.

CV

Søknad

Løyvedokument

YSK

Kurs