LEDIGE MEDLEMSAVTALER

SØKNADSFRIST 1. JULI 2022

MEDLEMSAVTALER PÅ HOVEDLØYVER

Foto: Sander Torneus

Tromsø Taxi AS er Nord-Norges største transportselskap og Tromsøs største, og eldste, drosjeselskap. Vår viktigste oppgave er å kjøre våre kunder trygt, og samtidig yte den ekstra servicen våre kunder forventer. Alle piler peker nå oppover og vi merker stor etterspørsel av våre tjenester.

TT AS utlyser nå fire medlemsavtaler (hovedløyver). To avtaler kan være driftsklare fra august, mens de to andre innstilles når de to så blir ledige i selskapet.  Ved evaluering av kandidater vil det være avgjørende med nullutslippskjøretøy fra oppstart. Ansiennitet internt i selskapet, eller eksternt, vil også være tellende ved avgjørelse.

For oss er det særdeles viktig at våre medlemmer forstår viktigheten av det å være lojal ovenfor selskapets medlemsavtale og rammeavtaler.

Søknad, CV og kopi av gyldig dokumentasjon på løyvedokument og kjøreseddel sendes til taxi@tromso-taxi.no.

Du kan lese mer om løyvedokument her: https://www.tffk.no/tjenester/samferdsel/loyver/drosjeloyve/endringer-av-drosjeregelverket-fra-1-november-2020/ 

CV

Søknad

Løyvedokument

Kjøreseddel