BLI LØYVEHAVER HOS OSS

SØKNADSFRIST 31. OKTOBER 2023

LEDIGE MEDLEMSAVTALER – LØYVER

Tromsø Taxi AS er Nord-Norges største transportselskap og Tromsøs største, og eldste, drosjeselskap. Vi er svært stolte over vår over 100 års erfaring i drosjenæringa.

Vår viktigste oppgave er å kjøre våre kunder trygt, og samtidig yte den ekstra servicen våre kunder fortjener. Dette har vi stort fokus på i vårt selskap og kurser våre løyvehavere og sjåfører i dette jevnlig. Vi merker stor etterspørsel av våre tjenester og ønsker derfor å utvide vår drosjepark. Hos oss får du samarbeide med en seriøs taxisentral og du får ta del i de verdiene som skapes av den største kundebasen av taxikunder i Tromsø og omegn.

TT AS utlyser nå ledige medlemsavtaler (hovedløyver) til løyvehavere.

For oss er det særdeles viktig at våre medlemmer forstår viktigheten av det å være lojal ovenfor selskapets medlemsavtale og rammeavtaler. Det vil bli lagt vekt på ansiennitet i drosjeyrket, nullutslippskjøretøy/kvalitet på kjøretøy og generell kapasitet i hverdagen/helg.

Oppstart senest 1. februar 2024. Tidligere oppstart vil telle positivt i vurderingen av kandidater.

Vi ser frem til å motta din søknad med hvorfor du kunne tenke deg å bli løyvehaver hos oss. Følgende vedlegg skal legges ved søknad: 

  • Søknad

  • CV

  • Utfylt ansiennitetsskjema

  • Politiattest for transportløyve (ikke eldre enn 3 måneder)

  • Løyvedokument

Eksterne løyvehavere som søker bes i tillegg til overnevnte om å legge ved skatteattest (ikke eldre enn 3 måneder). 

 

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervju fortløpende etter søknadsfrist 31. oktober 2023.

Søknad med vedlegg sendes til styreleder og fungerende administrerende direktør: kjetil.johansen@tromso-taxi.no