BLI LØYVEHAVER HOS OSS

SØKNADSFRIST 20. APRIL 2023

LEDIGE MEDLEMSAVTALER

 Tromsø Taxi AS er Nord-Norges største transportselskap og Tromsøs største, og eldste, drosjeselskap. Vår viktigste oppgave er å kjøre våre kunder trygt, og samtidig yte den ekstra servicen våre kunder fortjener. Alle piler peker nå oppover og vi merker stor etterspørsel av våre tjenester.

TT AS utlyser nå ledige medlemsavtaler (hovedløyver) til løyvehavere. 

For oss er det særdeles viktig at våre medlemmer forstår viktigheten av det å være lojal ovenfor selskapets medlemsavtale og rammeavtaler. Det vil bli lagt vekt på ansiennitet, nullutslippskjøretøy/kvalitet på kjøretøy og generell kapasitet i hverdagen/helg. At løyvehaver har all dokumentasjon klar og kan starte opp med full drift etter kontraktsinngåelse, teller positivt.

Søknad, CV og løyvedokument og sendes til taxi@tromso-taxi.no.

CV

Søknad

Løyvedokument