UTLYSNING AV RESERVELØYVER

SØKNADSFRIST 1. JULI 2022

RESERVELØYVER

Det utlyses nå tre reserveløyver i selskapet, med oppstart i august 2022. Dette er også sendt ut til alle løyvehavere på e-post. Du må være løyvehaver i Tromsø Taxi for å søke.

 

Ved evaluering av kandidater vil det være avgjørende med nullutslippskjøretøy fra oppstart. Kandidater må også ha satt seg inn i gjeldende kjøreplan for reserveløyver.

Søknader sendes til administrerende direktør på e-post. Søknadsfrist 1. juli.

 

Gjeldende tidsintervaller for reserver er nå, mandag – torsdag kl. 0700 – 1700, fredag kl. 0700 – 0500, lørdag kl. 1700 – 0500. Ingen kjøring etter kl. 0500, søndag morgen.

 

Ny tidsintervall fom. 01.08.22 blir man – søn. Kl. 1700 – 0700, 7 dager i uken. Helligdager, høytider vil bli som tidligere.

Det vil fortsatt bli mulig å kjøre for annet hovedløyve, som i dag, etter avtale med adm. dir.