SJÅFØRKURS 26-28. APRIL 2022

 

Veien til å bli drosjesjåfør

Etter 1. november 2020 er det nye krav til utdannelse av drosjesjåfører:

SJÅFØRKURS
For å bli drosjesjåfør i Tromsø Taxi må du bestå vårt sjåførkurs som går på kveldstid, over 3 dager. Sjåførkurset kan tas enten før eller etter teoriprøve og oppkjøring hos Statens Vegvesen, men vi og Statens Vegvesen anbefaler å ta sjåførkurset først, da dette vil kunne hjelpe deg på teoriprøven og oppkjøringen.

TEORIPRØVE OG OPPKJØRING
Hos Statens Vegvesen må du ta en teoriprøve og en oppkjøring. Du må ta teoriprøven på norsk og besvare 85 prosent av oppgavene riktig for å bestå. Prøven består av 35 oppgaver som du må besvare i løpet av 60 minutter. Oppgavene kan bestå av spørsmål, ufullstendige setninger du må fullføre, eller påstander som du må ta stilling til. Når teoriprøve og oppkjøring er bestått vil du få utdelt kompetansebevis for drosjesjåfører.

Til oppkjøringen hos Statens Vegvesen trenger du en bil registrert som drosje. Du kan leie drosjebil hos oss for kr. 2500,-. Ta kontakt med natalie@tromso-taxi.no for leie av drosje til oppkjøring.

Du kan lese mer om dette på: https://www.vegvesen.no/forerkort/yrkessjafor/drosjesjaforkompetanse

KJØRESEDDEL
En kjøreseddel er en bekreftelse på at en sjåfør oppfyller særskilte krav til vandel og helse. Alle yrkessjåfører må ha kjøreseddel.
Politiet har følgende krav til kjøreseddel:

 • Du må være fylt 20 år og ha hatt førerkort i minst to år sammenhengende.
 • Du må ha god helse og legge helseattest ved søknaden din.
 • Du må ha god vandel (oppførsel). Politiet sjekker vandelen til alle søkere.
 • Du må dokumentere at du har tilstrekkelig faglig kompetanse. Dette dokumenterer du med kompetansebevis for drosjesjåfører som du får hos Statens Vegvesen.

 

 

 

 

 

Krav til drosjesjåfører i Tromsø Taxi

 • Sjåførkurs
  – Du må fullføre alle moduler i Tromsø Taxi’s eget sjåførkurs.
 • Kjentmannsprøve
  – Bestått kjentmannsprøve for Tromsø. Det godtas kun prøver som er bestått hos Tromsø Taxi. Kjentmannsprøven gjennomføres siste kursdag.
 • Taksameterprøve
  – Du må bestå taksameterprøve på vårt sjåførkurs.
 • Norsk
  – Personer som har et
  annet morsmål enn norsk, må på  forespørsel kunne fremvise attest på bestått minimum nivå B1 i norsk muntlig og skriftlig.
  – Du må ha bodd i Norge i minimum 4 år
 • Bestått teoriprøve og oppkjøring hos Statens Vegvesen

 • Kjøreseddel
  – Se krav til kjøreseddel i kolonnen til venstre.
 • Tromsø Taxi uniform
  – Tromsø Taxis uniformsreglement stiller krav til at alle sjåfører kjøper uniform i henhold til fastsatt avtale. Når du har bestått kurs og fått kjøreseddel kjøper du sjåførpakke her hos oss til kr. 1300,-. Sjåførpakken inkluderer ytterjakke, skjorte og sjåførkort.
 • Oppfylle selskapets verdier
  – Du må ha egnethet og skikkethet for yrket jf. selskapets etikk og kultur. Dette lærer du om på sjåførkurs.

Meld deg på kurs

Taxi med sjåfør

Neste sjåførkurs: 26-28. april 2022. 20 ledige plasser, førstemann til mølla!

1: Kontaktinformasjon sendes til: natalie@tromso-taxi.no. Kursavgift betales ca. to uker før kursstart.

2: Om du trenger norskprøve kan denne tas her hos oss. Norskprøven må være bestått før sjåførkurset starter. Gi beskjed om du har behov for å ta norskprøve.

3:  Kursavgift på kr. 3800,- betales til Tromsø Taxi før kursstart. Du kan Vippse eller komme innom oss i Heilovegen 22 for å betale med kort eller kontant.

 

Taxikurset går over 3 dager. Bestått eksamen er gyldig i 3 mnd. Det vil si at du må ut i trafikk innen 3 mnd. for å kunne bruke ID-kortet (sjåførkortet) ditt.

Eksamen avholdes siste dag  av kurset. 

Hvis det viser seg at søker under utdanningsløpet ikke innfrir krav til adferd og språk, kan vi avslutte undervisningen uten at søker får sjåførkort i Tromsø Taxi.

 

OPPDATERINGSKURS 31. MARS 2022

Etter en periode på 3 år etter bestått sjåførkurs/jobbperiode er det på tide å få fornyet sjåførkortet. På våre oppdateringskurs vil du få fornyet kunnskapen din, blant annet innen førstehjelp, nye oppdateringer på taksameter, nye regelverk/lover osv. Dette er obligatorisk for alle sjåfører hos Tromsø Taxi AS. Er ditt sjåførkort på vei å gå ut, meld deg på oppdateringskurs. For å få utvidet sjåførkortet må kursavgift på kr. 550,- betales, samt at neste oppdateringskurs må gjennomføres.

Samtidig minner vi på at våre sjåfører må huske på å oppdatere kjøreseddelen (blålappen) hos Politiet. Denne har varighet på maks 10 år og en må ha legetime for å få helseattest, samt må du fremlegge gyldig førerkort og ID-kort (sjåførkort) fra Tromsø Taxi.
Du finner linken for søknad om kjøreseddel under.

Priser:

Kartbok for kjentmannsprøven: kr. 280,-

Sjåførkurs: kr. 3800,-
Kartbok og kursmateriell er inkludert i sjåførkurset.

Språkprøve: kr. 500,-

Oppdateringskurs: kr. 550,-

Søknad om kjøreseddel

Politiet