Tromsø Taxi
Miljøsertifisert Taxisentral

Tromsø Taxi er miljøsertifisert og godkjent som Miljøfyrtårn fra og med juni 2021. Det betyr at alle våre drosjer, Tromsø Taxi Vaskehall og vår taxisentral oppfyller svært strenge krav til miljøvennlige løsninger.
 
Vi er stolt over å være miljøsertifisert for å fremme bærekraftige valg, bidra til en grønn fremtid og ta vårt samfunnsansvar for å oppnå FNs bærekraftsmål.