Personvernerklæring Tromsø Taxi

Vi i Tromsø Taxi er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern, og all behandling av personopplysninger skjer i samsvar med personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og benytter informasjon om deg.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan være navn, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse eller lignende.

Slik behandler vi personopplysninger

For å kunne tilby taxibestillinger, kundeservice og tilleggstjenester, må vi kunne lagre informasjon som regnes som personopplysninger.

Alle personlige opplysninger du gir til oss, samt informasjon fra applikasjoner, blir forsvarlig lagret og fortrolig behandlet. Opplysningene blir bare lagret så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne behandle saken din eller utføre den aktuelle tjenesten, og vi lagrer ikke mer enn det vi må. Hvilke opplysninger vi behandler finner du i informasjonen for de ulike tjenestene lenger ned på siden.

Behandlingen av personopplysninger er underlagt gjeldende personopplysningslov og General Data Protection Regulation (GDPR). Vi har i samsvar med regelverket utarbeidet interne rutiner for behandling av personopplysninger. Her er krav til informasjonssikkerhet og internkontroll ivaretatt.

Som behandlingsansvarlig behandler ikke Tromsø Taxi sensitive personopplysninger om deg.

Vi har ingen kontroll over, eller ansvar for, tredjepartsprogramvare med tanke på personopplysninger. Vi vil ikke bruke tredjepartsløsninger som er allment kjent for å bryte personvernopplysningsloven i Norge. Vi bruker blant annet Google Maps, Vipps og DIBS. Vennligst se opplysninger om personvern i disse appene.

Hva vi lagrer og hvorfor

Tromsøtaxi.no

Formål

Vi behandler personopplysninger for å levere en tjeneste som gjør bestilling av drosje mulig. Tjenesten gjør det mulig å foreta bestilling selv, samt administrere dine bestillinger, kortinformasjon og kvitteringer.

Dette behandler vi

Vi behandler følgende opplysninger om deg:

Navn, telefon, adresse, epost, GPS lokasjoner, turhistorikk, kortinformasjon og IP- adresse. Hvis du bestiller en fakturabasert tjeneste hvor du kjører på kreditt, ber vi om ditt personnummer slik at vi har muligheten til å gjøre en kredittvurdering av deg.

Opplysningene vil kun brukes til dette formål og slettes når kredittsjekken er gjennomført.

Rettslig grunnlag

Samtykke til behandlingen.

Taxifix.no og Taxifix-appen

Formål

Vi behandler personopplysninger for å levere en tjeneste som gjør bestilling av drosje enklere for kunden. Tjenesten gjør det mulig å foreta bestilling selv, og vil være forutsigbar med hensyn til betaling.

Dette behandler vi

Vi behandler følgende opplysninger om deg:

Navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse, GPS-lokasjoner, turhistorikk, kortinformasjon og IP-adresse.

Rettslig grunnlag

Samtykke til behandlingen.

Tilgang

For at Taxifix skal fungere optimalt må appen ha tilganger til enkelte funksjoner på telefonen din. Du kan velge å skru av disse tilgangene, men enkelte funksjoner vil da ikke være tilgjengelig eller ikke fungere helt optimalt. Du skrur av tilgangene i innstillingene på telefonen din.

Callsenter

Formål

Vi behandler personopplysninger for å opprette en bestilling.

Dette behandler vi

Vi behandler følgende opplysninger om deg:

Navn, telefonnummer, e-post, adresse og eventuell tilleggsinformasjon i forbindelse med turen/bestillingen.

Rettslig grunnlag

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en forpliktelse overfor deg som kunde.

Tilgang

Kundekonsulentene våre har tilgang til denne informasjonen for å kunne opprette en bestilling.

Kundeservice/saksbehandling/Administrasjon

Formål

Opplysningene samles og behandles slik at vi kan vurdere, behandle og avgjøre forespørselen/saken din.

Dette behandler vi

Vi behandler følgende opplysninger om deg:

Kundeopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, epost, fødselsdato

Opplysninger om situasjonen, som beskrivelse av hendelsen/forespørselen (kan inneholde ytterligere informasjon), kortinformasjon, TT-kort informasjon, og kontonummer.

Rettslig grunnlag

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en forpliktelse overfor deg som kunde.

Tilgang
Et begrenset antall brukere har tilgang til disse opplysningene. Vi utleverer som hovedsak ingen av disse opplysningene med mindre dette ikke er pålagt av offentlige myndigheter (eks. politiet). Ved tilfeller hvor kunden for eksempel har hatt en ulykke med en bil, eller andre skadeforhold vil vi be om samtykke før vi eventuelt gir kundens tlf.nr til løyvehaver.

Cookies

Vi bruker cookies på disse nettsidene for å kontrollere at din brukerinformasjon stemmer opp mot våre sikkerhetsverktøy. Det brukes også cookies fra Google Analytics for å monitorere bruken av nettsidene.

En Cookie er en fil som lagres i filsystemet på din datamaskin av nettleseren din. Filen inneholder ren tekst som brukes til forskjellig formål for å kunne tilby deg som bruker en bedre opplevelse når du besøker en nettside som brukes cookies. Ett eksempel på dette vil være «Automatisk pålogging».

En nettside vil ikke kunne hente inn denne cookieinformasjonen fra andre nettsider enn seg selv.

Du kan lese mer om cookies på Nettvett.no.

Våre cookies

RequestVerificationToken

Cookie for verifisering at spørringen ikke kommer fra en tredjepartskilde

.AspNet.ApplicationCookie

Cookie (kryptert) for verifisering av din brukerkonto etter pålogging — slettes automatisk etter 14 dager fra siste besøk på nettsiden.

Våre cookies vil aldri inneholde sensitiv informasjon om deg som bruker.

Lagring

Vi behandler bare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen, samt for å overholde våre forpliktelser i henhold til gjeldende lovverk. 

Behandlingsansvarlig

Tromsø Taxi AS (v. adm. dir.) er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine når du bruker våre tjenester.

Dine rettigheter

Stille spørsmål eller klage

Dersom du har spørsmål om eller vil klage på behandlingen av personopplysninger, kan du ta kontakt med Tromsø Taxis Administrasjon. Du har også rett til å klage over en behandling av personopplysninger til Datatilsynet.Kontakt Tromsø Taxis Administrasjon : 776 03010 / taxi@tromso-taxi.no

Kontakt Datatilsynet på: postkasse@datatilsynet.no

Rett til innsyn, retting og sletting

Du har rett til å kreve innsyn i de registrerte opplysningene, samt retting og sletting i henhold til personopplysningsloven. Ved ønske om innsyn og/eller retting, ta kontakt på e-post: taxi@tromso-taxi.no

Personlige opplysninger oppbevares inntil kunden selv ber om å bli slettet fra tjenesten. Dette gjøres ved å gå til «Min profil» og trykke på «Slett kontoen din» nede til høyre. Reisekvitteringer vil som følge av dette bli anonyme, slik som før opprettet profil.

Hvis du velger å få slettet opplysningene dine, kan det bety at vi ikke kan levere deg tjenester.

Postadresse hvis du vil be om innsyn per post:

Tromsø Taxi
Heiloveien 22
9015 Tromsø