Våre Sjåførkurs

INFO GRUNNKURS:

Kurset gir grunnleggende kompetanse for utøvelse av drosjesjåfør-yrket. Tema som omhandles i kurset er HMS m/aktuelle lover og regler, lokalkunnskap, førstehjelp, forebygging av vold/trusler, salg & Service, trafikal adferd og taksameterbruk.

KRAV TIL NYE SJÅFØRER

  • Du må ha tilfredsstillende vandel godkjent av politiet og inneha kjøreseddel.
  • Du må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.
  • Du må ha innehatt førerkort klasse B i min. 2 år og utvise god kjøredyktighet og trafikal forståelse.
  • Du må ha egnethet og skikkethet for yrket jf. selskapets etikk og kultur.
  • Du må bestå kjentmannsprøve for Tromsø.
  • Du må bestå taksameterprøve.
  • Du må fullføre alle moduler i taxi grunnkurs.
  • Det er ønskelig med relevant erfaring, utdanning eller kompetanse.

Søk om kursplass

1:  Skriftlig søknad med CV sendes til: eirin@tromso-taxi.no. Dokumentasjon på at du innfrir «Krav til nye sjåfører». Kursavgift må være innbetalt før kursstart.

2: Aktuelle søkere må kontakte oss for avtale om Kjentmannsprøve, med evt. språktest. Dette kan gjøres etter selve sjåførkurset. Ha gjerne legeerklæring og klar før kursstart.

3: Aktuelle kursdeltakere vil få bekreftelse pr. mail på eksamenstid innen 1 uke etter innsendt søknad.

4: Kursavgift: 6200,- kroner betales til Tromsø Taxi før eksamen/kursstart med kort eller kontant ved personlig fremmøte på taxisentralen.

5: Tromsø Taxis uniformsreglement stiller krav til at alle sjåfører kjøper uniform i henhold til fastsatt avtale.

Taxikurset går over 2 uker. Bestått eksamen er gyldig i 3 mnd. Det vil si at du må ut i trafikk innen 3 mnd for å kunne bruke ID-kortet ditt. Eksamen avholdes i uke 2 av kurset. For å kunne ta eksamen etter endt kurs, må du ha møtt på alle kurskveldene.
Hvis det viser seg at søker under utdanningsløpet ikke innfrir krav til adferd og språk, kan vi avslutte undervisningen uten at søker får ID-kort i Tromsø Taxi.

 

Neste kurs:

Sist oppdateringskurs var 6. februar. Vi kommer tilbake med dato for nytt kurs. Har du spørsmål, ta kontakt.

Følg med på våre nettsider, neste sjåførkurs har oppstart tidlig høst 2018.

KJENTMANNSPRØVE

Kontakt Tromsø taxi på e-post i god tid, for avtale om eksamen kjentmannsprøve. Det vil kunne avtales kjentmannsprøve i tidsrommet  10:00-14:00, hver uke.

Kjentmannsprøven kan tas i etterkant av selve sjåførkurset.

INFO OPPDATERINGSKURS

Etter en periode på 3 år etter bestått grunnkurs/jobbperiode er det på tide å få fornyet “Taxibeviset”. På våre oppdateringskurs vil du få fornyet kunnskapen din, blant annet innen førstehjelp, nye oppdateringer på taxameter, nye regelverk/lover osv. Dette er obligatorisk for alle sjåfører hos Tromsø Taxi AS, så er ditt “taxi bevis” på vei å gå ut, meld deg på oppdateringskurs. For å få utvidet Taxibeviset må kursavgift på kr. 590; betales, samt at neste oppdateringskurs må gjennomføres og betales i sin helhet.

Samtidig minner vi på at våre sjåfører må huske på å oppdatere kjøreseddelen (Blålappen) hos politiet. Denne har varighet på max 10 år og man må ha legetime for å få helseattest, samt man må fremlegge gyldig førerkort samt ID kort fra Taxisentralen. Du finner linken for søknad om kjøreseddel til venstre her.

Priser:

Kjentmannsprøve: Kr. 800,-

Dette er et selvstudie!

Kartbok Kr. 280; for kjentmannsprøven kan fås kjøpt her hos oss i Heiloveien 22. Boken er inkludert i Sjåførkurset.

Sjåførkurs: Kr.6200,-

(Studenter: Kr.4900,-)

Inkluderer kursmateriell.

Språkprøve: Kr. 590,-

Oppdateringskurs: Kr. 590,-

Søknad om kjøreseddel

Tromsø Taxi AS

Heilovegen 22

Postboks 2070

9266 Tromsø

Org.nr: 983 707 874 MVA

Administrasjon

Åpningstider: 0900-1500 (Hverdager)

E-post: taxi@tromso-taxi.no

Telefon: 77 60 30 10

Faks: 77 60 30 39