Sjåførkurs

Har du alltid drømt om å yte service fra ditt helt eget kontor, fleksible arbeidstider og et sosialt arbeidsmiljø? – Da passer du perfekt som taxisjåfør hos Tromsø Taxi!

Vi utvikler nå nettbaserte kurs! Kursene er beregnet å bli tatt i bruk ila. sommeren 2023.

 

Har du alltid drømt om å yte service fra ditt helt eget kontor, fleksible arbeidstider og et sosialt arbeidsmiljø? – Da passer du perfekt som taxisjåfør hos Tromsø Taxi!

sjåførkurs

For å bli drosjesjåfør i Tromsø Taxi må du bestå vårt nettbaserte sjåførkurs. Tidligere hadde vi fysiske kurs, men nettkurs er nå under utvikling og er beregnet klart til bruk ila. sommeren 2023. Sjåførkurset kan tas enten før eller etter teoriprøve og oppkjøring hos Statens Vegvesen.

For å bestå kurset må bestå kurseksamen + taksameterprøve + kjennskapsprøve. Etter endt kurs og bestått teori og oppkjøring hos Statens Vegvesen kan du søke kjøreseddel hos Politiet. Når kjøreseddelen er klar er du klar til å begynne og kjøre taxi. Hvis du har YSK for persontransport kan du søke om kjøreseddel uten å ha tatt teoriprøve og drosjeoppkjøring hos Statens Vegvesen.

Kursavgift på kr. 3800,- betales til Tromsø Taxi før kursstart. Du kan Vippse eller komme innom oss i Heilovegen 22 for å betale med kort. 

teoriprøve og oppkjøring

Hos Statens Vegvesen må du ta en teoriprøve og en oppkjøring. Du må ta teoriprøven på norsk og besvare 85 prosent av oppgavene riktig for å bestå. Prøven består av 35 oppgaver som du må besvare i løpet av 60 minutter. Oppgavene kan bestå av spørsmål, ufullstendige setninger du må fullføre, eller påstander som du må ta stilling til. Når teoriprøve og oppkjøring er bestått vil du få utdelt kompetansebevis for drosjesjåfører.

Til oppkjøringen hos Statens Vegvesen må du leie en kjøreskolebil. Ta kontakt med vår samarbeidspartner Skills Trafikkskole for leie av bil: skills@skillstrafikk.no

kjøreseddel

En kjøreseddel er en bekreftelse på at en sjåfør oppfyller særskilte krav til vandel og helse. Alle yrkessjåfører må ha kjøreseddel, og denne må oppdateres minimum hvert 10 år.

Politiet har følgende krav til kjøreseddel:

  • Du må være fylt 20 år og ha hatt førerkort i minst to år sammenhengende.
  • Du må ha god helse og legge helseattest ved søknaden din.
  • Du må ha god vandel (oppførsel). Politiet sjekker vandelen til alle søkere.
  • Du må dokumentere at du har tilstrekkelig faglig kompetanse. Dette dokumenterer du med kompetansebevis for drosjesjåfører som du får hos Statens Vegvesen, eller med YSK for persontransport.

oppdateringskurs

Etter en periode på 3 år etter bestått sjåførkurs/jobbperiode er det på tide å få fornyet sjåførkortet. På våre oppdateringskurs hvert tredje år vil du få fornyet kunnskapen din, blant annet innen førstehjelp, nye oppdateringer på taksameter, nye regelverk/lover osv. Dette er obligatorisk for alle sjåfører og eiere hos Tromsø Taxi AS. Er ditt sjåførkort på vei å gå ut, meld deg på oppdateringskurs. For å få utvidet sjåførkortet må kursavgift på kr. 550,- betales, samt at neste oppdateringskurs må gjennomføres.

Neste oppdateringskurs: Høsten 2023 (dato kommer)

Trykk på knappen nedfor eller send påmelding på e-post til natalie@tromso-taxi.no.