Nytt sjåførkurs starter 9. November 2021

 

Viktig INFO for deg som har lyst å bli drosjesjåfør hos oss:

Etter 1. november 2020 er det nye krav til utdannelse av drosjesjåfører.

Du må i  ha bestått teorieksamen, og praktisk kjøretest hos Statens vegvesen, før du kan søke kjøreseddel hos Politiet. Du kan gjerne melde deg på kurs hos oss før eksamen hos Statens Vegvesen. Dette kan være en fordel, i forhold til teorieksamen du skal igjennom.

 

Du kan lese mer om dette på:

https://www.vegvesen.no/forerkort/yrkessjafor/drosjesjaforkompetanse 

Ønsker du å søke drosjeløyve hos oss:

https://www.tffk.no/tjenester/samferdsel/loyver/drosjeloyve/

I tillegg kommer teorieksamen/ praktisk kjøreeksamen hos Statens Vegvesen.

Kravet om bestått drosjesjåføreksamen gjelder kun for nye søkere.

Hvis du fikk kjøreseddel før 1. november 2020, trenger du ikke å ha bestått drosjesjåføreksamen for å fornye kjøreseddelen. Forutsetningen er at du fornyer kjøreseddelen innen ett år etter at den gamle kjøreseddelen utløp.

Hvis du ikke fornyer kjøreseddelen innen ett år etter utløpet av den gamle kjøreseddelen, må du legge dokumentasjon på bestått teoriprøve og oppkjøring for drosjesjåfører (kompetansebevis) ved søknaden om ny kjøreseddel.

 

Dette innebærer at sjåfører må fornye kjøreseddelen sin innen ett år etter at den gamle kjøreseddelen utløper for å unngå og ta eksamen.

 

Hvis du har gyldig yrkessjåførkompetanse for persontransport, trenger du ikke ta drosjesjåføreksamen.

Løyvehavere trenger ikke ta eksamen.

 

På bakgrunn av Covid-19 pandemien har vi ikke fastsatt dato

Vi tar påmeldinger fortløpende. 

Svar vil bli gitt på epost.

 

 

 

 

 

KRAV TIL NYE SJÅFØRER I TROMSØ TAXI:

  • Du må ha tilfredsstillende vandel godkjent av politiet og inneha kjøreseddel.
  • Du må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig. Attest må forevises. B1/B2. Norskprøve må være bestått før du starter på kurset hos oss.
  • Du må ha innehatt førerkort klasse B i min. 2 år og utvise god kjøredyktighet og trafikal forståelse. Du må ha bodd i Norge i 4 år.
  • Du må ha egnethet og skikkethet for yrket jf. selskapets etikk og kultur.
  • Du må bestå kjentmannsprøve for Tromsø. Det godtas kun prøver som er bestått hos Tromsø Taxi. Kjentmannsprøven gjennomføres siste kursdag.
  • Du må bestå taksameterprøve.
  • Du må fullføre alle moduler i taxi grunnkurs. 3 dagers samling.
  • Det er ønskelig med relevant erfaring, utdanning eller kompetanse.

Søk om kursplass

Taxi med sjåfør

Vi starter nytt sjåførkurs 9-10-11. november 2021.

Skriftlig søknad med CV sendes til: eirin@tromso-taxi.no. Kursavgift må være innbetalt før kursstart.

2: Aktuelle søkere må kontakte oss for avtale om evt. språktest. Norskprøven må være bestått før sjåførkurset starter.

3: Aktuelle kursdeltakere vil få bekreftelse pr. mail innen 1 uke etter innsendt søknad.

4: Kursavgift: kr. 3800,- betales til Tromsø Taxi før eksamen/kursstart med kort eller kontant ved personlig fremmøte på taxisentralen. Kursavgift kan også vippses. 

5: Tromsø Taxis uniformsreglement stiller krav til at alle sjåfører kjøper uniform i henhold til fastsatt avtale. Når du har mottatt kjøreseddel fra Politiet, kjøper du en sjåførpakke. Kr 1200; Dette inkluderer ytterjakke, Skjorte og sjåførkort.

Taxikurset går over 3 dager. Bestått eksamen er gyldig i 3 mnd. Det vil si at du må ut i trafikk innen 3 mnd for å kunne bruke ID-kortet ditt. Eksamen avholdes siste dag  av kurset. 
Hvis det viser seg at søker under utdanningsløpet ikke innfrir krav til adferd og språk, kan vi avslutte undervisningen uten at søker får ID-kort i Tromsø Taxi.

 

INFO OPPDATERINGSKURS

Etter en periode på 3 år etter bestått grunnkurs/jobbperiode er det på tide å få fornyet “taxibeviset”. På våre oppdateringskurs vil du få fornyet kunnskapen din, blant annet innen førstehjelp, nye oppdateringer på taksameter, nye regelverk/lover osv. Dette er obligatorisk for alle sjåfører hos Tromsø Taxi AS. Er ditt “taxibevis” på vei å gå ut, meld deg på oppdateringskurs. For å få utvidet “taxibeviset” må kursavgift på kr. 500,- betales, samt at neste oppdateringskurs må gjennomføres og betales i sin helhet.

Samtidig minner vi på at våre sjåfører må huske på å oppdatere kjøreseddelen (blålappen) hos Politiet. Denne har varighet på maks 10 år og en må ha legetime for å få helseattest, samt må du fremlegge gyldig førerkort og ID-kort fra Tromsø Taxi.
Du finner linken for søknad om kjøreseddel under.

3Priser:

Kartbok kr. 280,-, for kjentmannsprøven, kan fås kjøpt hos oss i Heiloveien 22. Boken er inkludert i sjåførkurset.

Sjåførkurs: kr. 3800;

Inkluderer kursmateriell samt kartbok.

Språkprøve: kr. 500,-

Oppdateringskurs: kr. 500,-

Søknad om kjøreseddel

Politiet