Sjåførkurs

Har du alltid drømt om å yte service fra ditt helt eget kontor, fleksible arbeidstider og et sosialt arbeidsmiljø? – Da passer du perfekt som taxisjåfør hos Tromsø Taxi!

 

Har du alltid drømt om å yte service fra ditt helt eget kontor, fleksible arbeidstider og et sosialt arbeidsmiljø? – Da passer du perfekt som taxisjåfør hos Tromsø Taxi!

sjåførkurs

For å bli drosjesjåfør i Tromsø Taxi må du bestå vårt sjåførkurs.

Det vil underveis i kurset vurderes egnethet og skikkethet, og vi forbeholder oss retten til å avslutte kursing uten at man blir tildelt sjåførkort. 

Kurset gjennomføres på kveldstid over 3 dager og har en varighet på ca. 15 timer totalt. Kurset avsluttes med kurseksamen og taksametertest.

Tema som omhandles i løpet av kurset er kunnskap om bruk av taksameter, kultur og holdninger i Tromsø Taxi AS, forventninger til utøvelsen av yrket og sjåføren som servicemedarbeider. 

Kursavgift på kr. 3500,- betales til Tromsø Taxi ved påmelding. 

Vi gjør oppmerksom på at utdanningen ikke automatisk fører til ansettelse i selskapet. Gjennomført og bestått opplæring gir imidlertid meget gode jobbmuligheter i selskapet. Fullført utdanning har en gyldighet på 2 år.

Obligatorisk språktest

Norskprøve B1 må gjennomføres før oppstart av kurs for alle søkere som ikke har skandinavisk (norsk, svensk eller dansk) som morsmål. På nivå B1 kan man forstå klart og relativt enkelt språk, og uttrykke seg forståelig og sammenhengende om jobb, skole, fritid og kjente samfunnsaktuelle temaer. Man kan klare seg i de fleste samtaler i dagliglivet og skrive enkle tekster om kjente emner med kort begrunnelse.

Norskprøven er delt inn i fire delprøver. Disse delprøvene er: leseprøve, lytteprøve, skriveprøve og muntlig prøve (snakking). Du kan lese mer om norskprøve her

Språkkartleggingen gjennomfører vi for å avklare språknivå, og for å se om søkere møter språkkravet til å bli drosjesjåfør i Tromsø Taxi.

Før du kan begynne å kjøre må offentlig sjåføreksamen hos Statens Vegvesen være bestått og du må ha fått utstedt kjøreseddel fra Politiet. Du kan lese mer om kjøreseddel lengre ned på denne siden.

  Krav til taxisjåfører i Tromsø Taxi

  • Du må ha gyldig kjøreseddel for persontransport mot vederlag.
  • Du må fullføre alle moduler i Tromsø Taxi’s eget sjåførkurs (fravær fører til at du må ta nytt kurs).
  • Du må bestå taksametertest på vårt sjåførkurs.  
  • Du må beherske norsk muntlig på minimum nivå B1 i henhold til det europeiske rammeverket for språk. Obligatorisk språktest gjennomføres før kursplass tildeles.
  • Du må ha bodd i Norge i 4 år, hvis du er utenlandsk statsborger. Krav om botid gjelder ikke dersom du er fra et EØS-land.   
  • Tromsø Taxis uniformsreglement stiller krav til at alle sjåfører kjøper uniform i henhold til fastsatt avtale. Når du har bestått kurs kjøper du uniformspakke hos oss til kr. 1300,-. Uniformspakke inkluderer uniformsskjorte, uniformsjakke og uniformsgenser + sjåførkort (ID-kort til pålogging i taksameter).  
  • Du må ha egnethet og skikkethet for yrket jf. Lov om yrkestransport § 37 f, 1. ledd. Dette lærer du om på sjåførkurset.
  • Det er ønskelig med relevant erfaring, utdanning eller kompetanse.

  teoriprøve

  Hos Statens Vegvesen må du ta en teoriprøve. Fra 20. mars 2024 er det ikke lengre krav om praktisk prøve (drosjeoppkjøring). Du må ta teoriprøven på norsk og besvare 85 prosent av oppgavene riktig for å bestå. Prøven består av 35 oppgaver som du må besvare i løpet av 60 minutter. Oppgavene kan bestå av spørsmål, ufullstendige setninger du må fullføre, eller påstander som du må ta stilling til. Når teoriprøve er bestått vil du få utdelt kompetansebevis for drosjesjåfører.

  kjøreseddel

  En kjøreseddel er en bekreftelse på at en sjåfør oppfyller særskilte krav til vandel og helse. Alle yrkessjåfører må ha kjøreseddel, og denne må oppdateres minimum hvert 10 år.

  Politiet har følgende krav til kjøreseddel:

  • Du må være fylt 20 år og ha hatt førerkort i minst to år sammenhengende.
  • Du må ha god helse og legge helseattest ved søknaden din.
  • Du må ha god vandel (oppførsel). Politiet sjekker vandelen til alle søkere.
  • Du må dokumentere at du har tilstrekkelig faglig kompetanse. Dette dokumenterer du med kompetansebevis for drosjesjåfører som du får hos Statens Vegvesen, eller med YSK for persontransport

  Hvis du har YSK for persontransport kan du søke om kjøreseddel uten å ha tatt teoriprøve hos Statens Vegvesen.

  oppdateringskurs

  Etter en periode på 3 år etter bestått sjåførkurs/jobbperiode er det på tide å få fornyet sjåførkortet. På våre oppdateringskurs hvert tredje år vil du få fornyet kunnskapen din, blant annet innen førstehjelp, nye oppdateringer på taksameter, nye regelverk/lover osv. Dette er obligatorisk for alle sjåfører og eiere hos Tromsø Taxi AS. Er ditt sjåførkort på vei å gå ut, meld deg på oppdateringskurs. For å få utvidet sjåførkortet må kursavgift på kr. 600,- betales, samt at neste oppdateringskurs må gjennomføres.

  Neste oppdateringskurs: Vår/Sommer 2024 (dato kommer)

  Trykk på knappen under for påmelding.