Våre sjåførkurs

INFO GRUNNKURS:

Kurset gir grunnleggende kompetanse for utøvelse av drosjesjåfør-yrket. Tema som omhandles i kurset er HMS m/aktuelle lover og regler, lokalkunnskap, førstehjelp, forebygging av vold/trusler, salg & service, trafikal adferd og taksameterbruk.

 

 

NB: Nytt sjåførkurs starter tirsdag 26.august 2020. 

Varighet over 2 uker. 6 dager totalt.

Det vil være begrenset antall plasser.

 

Send oss ei søknad så raskt som mulig.

 

 

KRAV TIL NYE SJÅFØRER

  • Du må ha tilfredsstillende vandel godkjent av politiet og inneha kjøreseddel.
  • Du må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig. Attest må forevises. B1/B2. Norskprøve må være bestått før du starter på kurset hos oss.
  • Du må ha innehatt førerkort klasse B i min. 2 år og utvise god kjøredyktighet og trafikal forståelse. Du må ha bodd i Norge i 4 år.
  • Du må ha egnethet og skikkethet for yrket jf. selskapets etikk og kultur.
  • Du må bestå kjentmannsprøve for Tromsø. Det godtas kun prøver som er bestått hos Tromsø Taxi.
  • Du må bestå taksameterprøve.
  • Du må fullføre alle moduler i taxi grunnkurs.
  • Det er ønskelig med relevant erfaring, utdanning eller kompetanse.

Søk om kursplass

Taxi med sjåfør

 Skriftlig søknad med CV sendes til: eirin@tromso-taxi.no. Dokumentasjon på at du innfrir «Krav til nye sjåfører». Kursavgift må være innbetalt før kursstart.

2: Aktuelle søkere må kontakte oss for avtale om kjentmannsprøve, med evt. språktest. Norskprøven må være bestått før sjåførkurset starter. Kjentmannsprøven kan tas underveis eller i etterkant av norskkurset.

3: Aktuelle kursdeltakere vil få bekreftelse pr. mail på eksamenstid innen 1 uke etter innsendt søknad.

4: Kursavgift: kr. 6200,- betales til Tromsø Taxi før eksamen/kursstart med kort eller kontant ved personlig fremmøte på taxisentralen. Det gis studentrabatt. Studentbevis må forevises. 

5: Tromsø Taxis uniformsreglement stiller krav til at alle sjåfører kjøper uniform i henhold til fastsatt avtale. Når du har mottatt kjøreseddel fra Politiet, kjøper du en sjåførpakke. Kr 1200; Dette inkluderer ytterjakke, Skjorte og sjåførkort.

Taxikurset går over 2 uker. Bestått eksamen er gyldig i 3 mnd. Det vil si at du må ut i trafikk innen 3 mnd for å kunne bruke ID-kortet ditt. Eksamen avholdes i uke 2 av kurset. For å kunne ta eksamen etter endt kurs må du ha møtt på alle kurskveldene.
Hvis det viser seg at søker under utdanningsløpet ikke innfrir krav til adferd og språk, kan vi avslutte undervisningen uten at søker får ID-kort i Tromsø Taxi.

 

KJENTMANNSPRØVE

Kontakt Tromsø taxi på e-post i god tid for avtale om eksamen kjentmannsprøve. Det vil kunne avtales kjentmannsprøve i tidsrommet 10:00 – 14:00 hver uke.

Kjentmannsprøven kan tas i etterkant av selve sjåførkurset.

INFO OPPDATERINGSKURS

Etter en periode på 3 år etter bestått grunnkurs/jobbperiode er det på tide å få fornyet “taxibeviset”. På våre oppdateringskurs vil du få fornyet kunnskapen din, blant annet innen førstehjelp, nye oppdateringer på taksameter, nye regelverk/lover osv. Dette er obligatorisk for alle sjåfører hos Tromsø Taxi AS. Er ditt “taxibevis” på vei å gå ut, meld deg på oppdateringskurs. For å få utvidet “taxibeviset” må kursavgift på kr. 500,- betales, samt at neste oppdateringskurs må gjennomføres og betales i sin helhet.

Samtidig minner vi på at våre sjåfører må huske på å oppdatere kjøreseddelen (blålappen) hos Politiet. Denne har varighet på maks 10 år og en må ha legetime for å få helseattest, samt må du fremlegge gyldig førerkort og ID-kort fra Tromsø Taxi.
Du finner linken for søknad om kjøreseddel under.

Priser:

Kjentmannsprøve: kr. 800,-

Dette er et selvstudie!

Kartbok kr. 280,-, for kjentmannsprøven, kan fås kjøpt hos oss i Heiloveien 22. Boken er inkludert i sjåførkurset.

Sjåførkurs: kr. 6200,-

(Studenter: kr. 4900,-)

Inkluderer kursmateriell.

Språkprøve: kr. 500,-

Oppdateringskurs: kr. 500,-

Søknad om kjøreseddel

Politiet